Skip to main content

Investeren in je onderneming is natuurlijk altijd een goed idee. Wil je weten hoe je er extra voordelen uit kunt halen? Kwestie van slim plannen!

 

Bedrijfsmiddel

Allereerst is het belangrijk te weten of iets een bedrijfsmiddel is of niet. Bij een aankoop van 450 euro of hoger is het een bedrijfsmiddel en komt het op je balans te staan. Bedraagt een aankoop minder dan 450 euro dient het direct als kosten op te worden genomen.

 

Afschrijven

Op het moment dat een aankoop als bedrijfsmiddel wordt gezien en dus op je balans staat kun je erover afschrijven en is het ook mogelijk de investeringsaftrek claimen.

In de wet staat dat je in principe in 5 jaar afschrijft op bedrijfsmiddelen. Je houdt hierbij wel rekening met een eventuele restwaarde. Deze afschrijvingen zijn kosten die je van je resultaat van dat jaar aftrekt.

Voorbeeld:

Aankoop computer in januari 2021 van EUR 1.200 (>450 euro en dus een bedrijfsmiddel).
Als de restwaarde 200 euro is blijft er 1200 – 200 = 1000 euro over.
Afschrijving 1000 euro gedeeld door 5 jaar = afschrijving 200 euro per jaar.

 

Willekeurige afschrijving

Voor startende ondernemers is het mogelijk om in 2 jaar af te schrijven in plaats van in 5 jaar. In het voorbeeld hiervoor zou dit betekenen dat je 500 euro van je winst mag aftrekken per jaar. Dit kan als voordeel hebben dat je minder belasting betaalt in de startfase van je onderneming. Let op: Doe dit alleen als je een positief resultaat behaalt.

 

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een additionele aftrek van de winst. Dit betekent dat naast de afschrijvingen die elk jaar je winst verlagen eenmalig in het jaar van aankoop een extra bedrag in aftrek van je winst mag worden gebracht. Let hierbij wel op dat ook dit alleen geldt voor de aankopen die als bedrijfsmiddel worden aangemerkt.

Het totale bedrag van de investeringen gedurende het jaar moet minimaal 2.401 euro zijn. Vanaf dat bedrag mag je 28% van dat bedrag aftrekken van je winst.

Tip:

Let dus op dat je niet in december 2021 een aankoop doet van 1.300 euro en in januari 2021 een aankoop van 1.400 euro. Als dit voor beide jaren de enige investeringen zijn loop je voor beide jaren de investeringsaftrek (28% van 2.700 euro) mis! Je uitgaven beter plannen kan je dus geld besparen.

Hieronder vind je een tabel met de bedragen en percentages van de investeringsaftrek.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
< € 2.400 € 0
€ 2.401 – € 59.170 28% van het investeringsbedrag
€ 59.170 – € 109.574 € 16.568
€ 104.892 – € 328.721 € 16.568 minus 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 109.574
> € 328.721 € 0

 

Heb je nog vragen over investeren?