Skip to main content

Hoe werkt dat precies?

Je verstrekt jezelf een lening vanuit je eigen Holding BV. Wat daarvoor belangrijk is, is dat je dat geld natuurlijk wel op de bankrekening van de BV hebt staan en dat je voldoende eigen vermogen overhoudt om je bedrijf op een goede manier voort te zetten.

Het voordeel hiervan is dat enerzijds de hypotheekrente aftrekbaar is voor jezelf (zoals bij elke hypotheek) en anderzijds komt de rente die betaalt ten goede aan jezelf. Je stort het bedrag namelijk op de rekening van je eigen bedrijf. Deze rente wordt weliswaar belast maar wat er overblijft keer je uiteindelijk weer aan jezelf uit.

Het voordeel dat het je kan opleveren via deze constructie

Bij een hypotheek van 350.000 euro zou je bij een rentepercentage van 4 procent een nettorendement kunnen behalen van 5.000 euro per jaar. Dat is over een periode van 30 jaar toch al snel 150.000 euro.

Dit bedrag is dus je voordeel kunnen door te kiezen voor het verstrekken van een hypotheek aan jezelf in plaats van dit via een bank te doen.

Vereisten van deze constructie

Echter, je dient uiteraard wel te voldoen aan bepaalde vereisten. Je moet opletten dat je het niet alleen maar doet om geld te verdienen.

Op grond van jurisprudentie is het mogelijk gebruik te maken van de wet ten gunste van jezelf om fiscaal voordeel te behalen, maar je mag het niet misbruiken. Op dat moment gaat het voorbij aan de doel en strekking van de wet. Dit wordt gezien als het opzetten van een kunstmatige constructie omdat het puur en alleen gaat om het belastingvoordeel te behalen.

Er is bijvoorbeeld sprake van een kunstmatige constructie als het rentepercentage veel hoger is dan gebruikelijk.

 

Een voorbeeld van een kunstmatige constructie

We hebben een voorbeeld uit de jurisprudentie. Twee broers leenden als natuurlijke personen aan elkaars bedrijven geld tegen een rentepercentage van 19 procent. Daarna namen ze een hypotheek bij elkaars bedrijf tegen een  rentepercentage van 20 procent. Eigenlijk leenden zij dus beiden met een omweg hun eigen geld weer terug.

Daar ging de rechter natuurlijk niet mee akkoord. Aangezien ze dat geld ook direct hadden kunnen gebruiken voor het aankopen van een huis. Het was duidelijk dat de enige reden waarom ze het aan de BV’s hadden geleend, om daarna een hypotheek te verstrekken, was om een belastingvoordeel te behalen. Op dat moment is er sprake van een kunstmatige constructie en maak je misbruik van de wet.

 

Conclusie, voordelen genieten door jezelf een hypotheek te verstrekken vanuit je eigen bedrijf is mogelijk. Echter, niet middels een kunstmatige constructie.

 

Mocht je meer informatie willen over wat ervoor jou mogelijk is