Skip to main content

Fiscale eenheid: wat is dat precies?

In principe is de fiscale eenheid een eenheid die je vormt met je ondernemingen waardoor je BV’s gezamenlijk als 1 onderneming worden aangemerkt door de belastingdienst. Je kunt voor zowel de vennootschapsbelasting als de omzetbelasting een fiscale eenheid aangaan. Als je een fiscale eenheid hebt voor de ene belastingsoort betekent dat niet dat dit automatisch ook geldt voor de andere. Zo kun je een fiscale eenheid hebben met 3 BV’s die als 1 BV worden gezien voor de omzetbelasting, maar 3 losse BV’s hebben voor de vennootschapsbelasting. Op deze manier kun je per belastingsoort nagaan waar de voordelen voor jou zijn voor een fiscale eenheid.

 

De voordelen van een fiscale eenheid

 • Over de winst op interne leveringen, dus onderlinge leveringen, wordt geen belasting geheven omdat de BV’s als één BV worden gezien.
 • Verliezen kunnen onderling verrekend worden met winsten van de andere BV, zogenaamde horizontale verliesverrekening.
 • Besparing op de kosten voor de administratie omdat je maar 1 gezamenlijke aangifte hoeft in te dienen.
 • De mogelijkheid onderling te verschuiven van de activa (denk aan panden, machines et cetera).

Vooral bij het ontplooien van nieuwe activiteiten waarbij een nieuwe BV wordt opgericht kan het slim zijn om een fiscale eenheid aan te gaan voor de vennootschapsbelasting. De verliezen die vaak in de opstartfase van een onderneming gerealiseerd worden kunnen dan verrekend worden met de winsten van je al bestaande BV. Als de ene BV 10.000 euro winst maakt en de andere BV 5.000 euro verlies betaal je maar over 5.000 euro belasting in dat jaar.

 

Hoe kun je een fiscale eenheid aangaan?

Bij het aangaan van een fiscale eenheid zijn er voor de vennootschapsbelasting andere voorwaarden dan de omzetbelasting.

Voorwaarden voor de vennootschapsbelasting

Een BV (moedermaatschappij) moet:

 • minimaal 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij bezitten; of
 • recht hebben op minimaal 95% van de winst en minimaal 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij; of
 • voor minimaal 95% stemrecht in de dochtermaatschappij hebben.

De dochtermaatschappij moet:

 • een BV of NV zijn, of een buitenlandse rechtsvorm hebben die daarmee vergelijkbaar is en gevestigd zijn in Nederland.

Voorwaarden voor de omzetbelasting

De ondernemingen moeten:

 • een eenheid vormen op financieel, organisatorisch en economisch gebied;
 • elk ondernemer zijn voor de btw;
 • gevestigd zijn in Nederland.

 

Verbreking fiscale eenheid

Je kunt op elk moment de fiscale eenheid weer verbreken. Dus op het moment dat dit voordeliger wordt, maak je alle BV’s gewoon weer zelfstandig.