Skip to main content

Wat moet je als ondernemer in het algemeen weten over de kosten die je maakt?

Allereerst moet je als ondernemer goed kijken of de kosten zakelijk zijn. Dit betekent of kosten gemaakt zijn voor verbetering van je onderneming. Hebben kosten een privé-karakter dan kun je ze niet in je onderneming als kosten opnemen. Ook zijn er kosten die een gemengd karakter hebben (deels zakelijk en deels privé). In dat geval mag je alleen het zakelijke deel als aftrekbare kosten opnemen in je onderneming.

 

Voorbeelden zakelijke kosten en kosten met een gemengd karakter

Huurkosten van je pand, softwarekosten, telefoonkosten van je vaste telefoon, internetkosten in het bedrijfspand zijn zakelijke kosten. Kosten met een gemengd karakter zijn bijvoorbeeld als je een deel van je huis als bedrijfsruimte gebruikt (mits je voldoet aan alle eisen zoals eigen ingang etc). Dan zijn de hypotheek- of huurkosten deels privé (je woongedeelte) en deels zakelijk (je bedrijfsruimte). Alles wat niet onder deze 2 categorieën valt zijn privékosten.

 

Kosten verspreiden of in één jaar nemen?

Wanneer je bepaald hebt dat de gemaakte kosten zakelijke kosten zijn ga je kijken of je deze kosten moet verspreiden over een aantal jaren of dat je de kosten in 1 keer kunt nemen in dat jaar. Als je bepaalde bedrijfsmiddelen aankoopt (artikelen van 450 euro of meer) dan moet je die kosten in eerste instantie over 5 jaar verdelen. Dit zijn afschrijvingskosten.

 

Willekeurige afschrijving

Mocht je meer liquide middelen willen overhouden dan mag je onder bepaalde voorwaarden ervoor kiezen over 2 jaar af te schrijven in plaats van 5 jaar. Zo betaal je dus minder belasting in deze 2 jaar.

Let wel op als je verliezen hebt uit voorgaande jaren. Zorg dat je deze zo snel mogelijk opmaakt anders verjaren ze en kun je deze niet meer verrekenen met de winsten die je maakt in de jaren erna.

 

Investeringsaftrek

Voor investeringen die je doet in je bedrijf wordt je ‘beloont’ door de belastingdienst door naast de totale kosten die je al in aftrek mag nemen een extra aftrek te geven, de zogenaamde investeringsaftrek. Je hebt 3 soorten: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, waarbij je als je boven de EUR 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen van EUR 450 per item uitkomt een extra percentage kunt aftrekken van je kosten.  Daarnaast heb je de milieu- en energie-investeringsaftrek. Er is een lijst beschikbaar van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen hiervoor op de site van de belastingdienst. Ook bij deze twee mag je een percentage van de kosten nemen dat extra in aftrek kan worden gebracht.

Let dus goed op dat je niet een deel van je investeringen doet in december en dan weer een deel in januari als je dan voor beide jaren niet over het drempelbedrag komt!

 

Kleineondernemersregeling

Het is mogelijk om geen BTW te betalen voor het gehele jaar als je  in 1 jaar minder dan EUR 1.345 aan BTW moet afdragen. Dit is het saldo van de BTW op je inkomende en uitgaande facturen en zegt dus niks over de hoogte van de omzet of kosten. Tussen de EUR 1.345 en EUR 1.883 is er een belastingvermindering mogelijk. Let dus goed op als je het jaar afsluit wat je totaal aan af te dragen BTW hebt. Het kan goed zijn dat je niks of maar een gedeelte hoeft te betalen.

 

Samenvattend

1 let goed op welke kosten zakelijk zijn

2 kijk of er extra aftrekmogelijkheden zijn voor bepaalde kosten

3 let op uw verliezen

4 Kijk goed naar het totaal af te dragen BTW bedrag

 

Heb je nog vragen over zakelijke kosten of aftrekmogelijkheden?