Skip to main content

De belastingdienst hanteert het zogenaamde urencriterium. Het urencriterium houdt in dat je om bepaalde aftrekken te krijgen in de inkomstenbelasting 1.225 uur op jaarbasis aan je onderneming moet besteden. Vooral voor startende ondernemers is dit belangrijk, omdat je vaak naast je onderneming ook nog in loondienst bent en dus nog niet fulltime in je onderneming werkt.

 

Kwalificatie ondernemer

Het urencriterium staat los van de vraag of je een ondernemer bent. Over het algemeen kun je ervan uitgaan dat je ondernemer bent voor de inkomensbelasting als je te maken hebt met economisch verkeer en winst mag verwachten. Je kunt dus ondernemer zijn en winst uit onderneming moeten aangeven in je aangifte inkomstenbelasting zonder dat je aan de vereiste 1.225 uur van het urencriterium voldoet. NB: dit staat trouwens ook los van de kwalificatie als ondernemer voor de omzetbelasting.

 

Ondernemersaftrekken

Als je voldoet aan het urencriterium dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek van EUR 7.280. Ben je een starter dan heb je ook nog recht op de startersaftrek van EUR 2.123. Eventueel heb je recht op de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en (indien van toepassing) de meewerkaftrek.

Het kan je dus ruim 9 duizend euro schelen die je extra in aftrek mag brengen van je winst!

 

Welke uren tellen mee voor de 1.225 uur?

Alle directe en indirecte werkzaamheden die je verricht in het belang van je bedrijf vallen onder het urencriterium. Of deze werkzaamheden vanuit ondernemersoogpunt verstandig zijn, is daarbij niet van belang. Ook niet of ze productief zijn of improductief. Je mag als ondernemer dit zelf bepalen.

Directe werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:

  • Een opdracht voorbereiden
  • De daadwerkelijke uitvoering van een opdracht
  • Woon-werkverkeer (zowel naar je eigen werkplek als naar de opdrachtgever)

Indirecte werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:

  • Administratie: je boekhouding, facturen opstellen, rekeningen betalen, je aangiften opstellen
  • Acquisitie: netwerken, contact met leveranciers en opdrachtnemers
  • (Bij-) scholing: seminars, cursussen, opleiding bijwonen & voorbereiden, vakliteratuur bijhouden
  • Alle werkzaamheden die te maken hebben met je werkruimte: zoeken, onderhouden, schoonmaken.
  • Onderhoud aan je inventaris en aanschaffen van nieuwe inventaris
  • Marketing: het bijhouden van social media en website

Tip!

De belastingdienst kan vragen om een onderbouwing van je uren. Een simpele opsomming van een aantal taken met een totaal aantal uren erachter volstaat niet. Houd daarom al je uren bij in je agenda! Je facturen aan opdrachtgevers, treinkaartjes, correspondentie etc kunnen dit vervolgens onderbouwen.

 

Berekening uren

De belastingdienst kijkt hier naar het kalenderjaar. Als je dus start in oktober wordt nog steeds naar daadwerkelijke uren gekeken van oktober tot en met december (er wordt niet pro rata gekeken dus 1.225 gedeeld door 12 en dan 3 maanden).

 

Meerdere ondernemingen

Als je bijvoorbeeld 2 eenmanszaken hebt of een eenmanszaak en nog een VOF worden de uren van de ondernemingen opgeteld om te kijken of het totaal 1.225 uur is. Is dit het geval voldoe je aan het urencriterium en heb je recht op de extra aftrekken.

 

Geen 1.225 uur en toch ondernemersaftrekken

Als je vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering start hoef je slechts 800 uur te besteden aan je onderneming. Wanneer je zwanger bent mag je voor een periode van 16 weken de niet gewerkte uren meetellen alsof je deze wel gewerkt hebt.

 

Heb je vragen over het urencriterium?

Plan een Gesprek