Skip to main content

Als ondernemer moet je zelf je pensioen opbouwen. Welke mogelijkheden heb je daarvoor als ondernemer?

 

Eenmanszaak

Wanneer je een eenmanszaak hebt kun je ervoor kiezen je eigen pensioen op te bouwen binnen je onderneming of het door een externe partij te laten verzorgen. De meest voorkomende opties zijn de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) en lijfrente bij verzekeraar, bank of beleggingsinstelling.

FOR

Om de FOR op te bouwen zet je een deel van je jaarwinst apart op je balans als pensioen. Dit bedrag blijft deel uit maken van je eigen vermogen maar over dat gedeelte betaal je dan in dat jaar geen belasting. Wanneer je met pensioen gaat kun je dit bedrag omzetten in een lijfrente. De maandelijkse uitkering wordt op dat moment belast. Je stelt de belastingheffing dus uit tot het moment dat je lijfrente maandelijks wordt uitgekeerd.

Lijfrenteverzekering

Ook kun je vanaf het begin al kiezen voor een lijfrenteverzekering bij een externe partij. De premies die je betaalt aan de verzekeraar zijn aftrekbaar van de winst van je onderneming. Ook hier betaal je dus pas belasting wanneer de maandelijkse lijfrente wordt uitgekeerd.

Let op:

Voor specifieke beroepen zijn er verplichte beroeps- of bedrijfstakpensioenregelingen. Dit kun je navragen bij een eventuele vakvereniging.

 

BV

Voor een BV zijn er verschillende opties. Je kunt echter niet langer kiezen om pensioen in eigen beheer op de bouwen.

Lijfrenteverzekering

Ook bij een BV kun je kiezen voor een lijfrenteverzekering bij een externe partij. De BV betaalt dan de premies voor je pensioen. Deze kun je opnemen als kosten van de BV.

Dividend

Je kunt de winsten die je in je BV maakt niet uitkeren tot het moment dat je met pensioen gaat. Op dat moment keer je jezelf dividend uit en dat gebruik je als pensioen.

Ook kun je ervoor kiezen een deel van het geld dat je verdient of jezelf uitkeert als dividend te sparen of beleggen. Dit vermogen wordt belast in box 3 van de inkomstenbelasting.

Onderneming verkopen

Je kunt ervoor kiezen om de verkoopwinst bij verkoop van je eigen onderneming in een lijfrente onder te brengen. Zoals hiervoor besproken betaal je dus pas belasting wanneer de maandelijkse lijfrente wordt uitgekeerd.

Onroerend goed

Ook kun je  een pand aankopen op naam van je BV en wanneer je met pensioen gaat dit pand weer verkopen. De opbrengst van het pand kun je weer in een lijfrenteverzekering onderbrengen.

Let op!

Tot voor kort kon je zelf pensioen opbouwen in je eigen BV maar dit is wettelijk niet meer mogelijk. Degenen die al een pensioen in eigen beheer hadden hebben een keuze om deze op de balans te laten staan (zonder verdere aangroei), deze over te dragen naar een verzekeraar, deze af te kopen of deze om te zetten in een oudedagsverplichting. Je had tot eind 2019 de keuze hierin.

 

Welke optie is het beste?

Alle opties zijn prima. Het ligt eraan waar jij je als ondernemer prettig bij voelt. Zorg er in ieder geval altijd voor dat je het geld dat je ‘opspaart’ uiteindelijk in een lijfrenteverzekering stopt en dan maandelijks de lijfrente laat uitkeren. Als je belasting moet betalen over het gehele bedrag is dit altijd met een hoger tarief dan wanneer je belasting betaalt over je maandelijkse uitkeringen (door het progressieve tarief in de inkomstenbelasting).

De optie van een pand als pensioen of zelf je hele onderneming als pensioen zien is vrij onzeker. Dit is wel een goed idee als extra investering maar niet als je voornaamste pensioenopbouw.