Skip to main content

Het is alweer bijna het einde van het jaar! Tijd om te kijken naar maatregelen die ondernemers kunnen treffen om fiscale voordelen te genieten rekening houdend met alle wijzigingen van de belastingplannen.

Hieronder hebben wij 8 tips voor je op een rijtje gezet.

 

Tip 1

Het lage BTW-tarief stijgt in 2019 van 6% naar 9%. Denk hierbij aan de BTW die berekend wordt op boodschappen, kapper, theater etc. Goed om te weten is het volgende: in rekening gebrachte en betaalde goederen en diensten die pas in 2019 worden geleverd, daar wordt niet over nageheven. Dit scheelt enorm voor grote uitgaven die je dus nu alvast kunt factureren en in januari in 2019 kunt leveren. Je draagt dan nog 6% BTW af in plaats van 9%. Andersom werkt het natuurlijk ook zo: stel de aankoop van goederen die je nodig hebt uit tot 2019. Je hebt dan 9% BTW die je kunt verrekenen als voorbelasting in je aangifte BTW in plaats van 6%.

Tip 2

Koop nog dit jaar een lijfrente of stort geld op je lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. Hiermee creëer je een extra aftrekpost. Als je voldoet aan de voorwaarden voor aftrek, kun je de premie aftrekken tegen maximaal 51,95%. Zorg dat je de bedragen vóór 1 januari 2019 betaalt! Alleen dan kun je deze nog in aftrek brengen in je aangifte inkomstenbelasting 2018.

Tip 3

Als je in 2018 voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, heb je recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze aftrek geldt voor investeringen tussen de € 2.300 en € 314.673. Heb je wel geïnvesteerd maar kom je nog niet aan het bedrag van € 2.300? Dan kan het een overweging zijn om nog voor het eind van het jaar een investering te doen. Wanneer je denkt het maximum van € 314.673 te gaan overschrijden, dan is het slimmer een deel van de investeringen uit te stellen tot 2019.

De investeringsaftrek neemt af naarmate het bedrag van je investeringen toeneemt. Zo levert bijvoorbeeld een investering van € 100.000 in 2018 € 15.863 aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op. Spreid je de investering echter over 2018 en 2019 en investeer je dan ieder jaar € 50.000, dan levert dit € 28.000 aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op! Grote investeringen kun je soms dus weer beter spreiden over twee jaar.

Tip 4

Heb je in 2017 winst behaald, maar sluit je 2018 af met een verlies? Dien dan na het indienen van  je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2018 een verzoek in om een voorlopige verliesverrekening. De belastingdienst kan dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2017.

Dit levert je een liquiditeitsvoordeel op, want je ontvangt een deel van het nog terug te verwachten belastinggeld al eerder. De voorlopige verliesverrekening wordt naderhand verrekend met de definitieve verliesverrekening.

Tip 5

Als je een dure elektrische auto wil leasen, kun je dat beter nog in 2018 doen. Want vanaf 2019 gaat de bijtelling voor elektrische auto’s met een waarde vanaf € 50.000 flink omhoog. Nu is de bijtelling nog 4% van de cataloguswaarde. Lease je de auto in 2018, dan kun je nog 5 jaar van deze regeling gebruik maken. Lease je de auto in 2019, dan blijft het tarief 4% over de waarde tot € 50.000, maar over het meerdere betaal je vanaf volgend jaar 22% bijtelling.

Tip 6

Wil je je personeel nog op een leuke kerstbonus trakteren in 2018? Benut ook dit jaar de vrije ruimte van 1,2% in de werkkostenregeling volledig. Keer de nog resterende vrije ruimte bijvoorbeeld uit als kerstcadeau, bonus of organiseer er een leuk personeelsfeest van. Onthoud dat tot een bedrag van € 2.400 per werknemer de fiscus in beginsel niet moeilijk doet.

Tip 7

Vanaf 2019 gaan de tarieven in de inkomstenbelasting omlaag, net als de jaren erna. De meeste aftrekposten kun je de komende jaren echter nog tegen een lager tarief in aftrek brengen. Ook het Vpb-tarief voor de eerste € 200.000 winst daalt volgend jaar en wel van 20 naar 19%. Overleg daarom met je adviseur of het lucratief is om opbrengsten uit te stellen en kosten naar voren te halen. Wellicht is het ook interessant om, waar mogelijk, aftrekposten zoals giften of zorgkosten nog dit jaar te voldoen.

Tip 8

Lenen bij je eigen BV wordt vanaf 2022 belast voor leningen boven € 500.000. Het is daarom verstandig leningen bij je BV van boven € 500.000 voor die tijd af te lossen. Doe dit zo mogelijk het liefst nog vóór 2020 vanwege het stijgende tarief van box 2 in de inkomstenbelasting. Een lening ten behoeve van de eigen woning valt niet onder de nieuwe belastingheffing.

Heb je nog vragen over de fiscale tips?

Plan Intake