Skip to main content

Als ondernemer was 2023 het jaar om al je financiële processen opnieuw onder de loep te nemen. Nu 2024 is aangebroken, wordt het tijd om de veranderingen in de dividendbelasting volledig in jouw voordeel te benutten. Er liggen veel kansen voor jou als aandeelhouder van een bedrijf en deze blogpost ontleedt de veranderingen in Box 2-implementatie- hoe jij kan profiteren van deze belastingveranderingen, waar je op moet letten en de voordelen die je kunt behalen.

De kernconcepten begrijpen

Het begrijpen van het belastingstelsel is cruciaal, met name bij de veranderingen omtrent de Dividendbelasting. Deze belasting wordt geheven over de winstuitkeringen die je ontvangt als aandeelhouder van een bedrijf. Niet alle winstuitkeringen vallen hieronder, maar alleen die welke uitkomen op het spaargeld en de beleggingen (Box 3) van je aangifte inkomstenbelasting. Maar de huidige veranderingen hebben betrekking op de dividendbelasting onder Box 2.

De veranderingen in Box 2

De veranderingen in Box 2 zijn ingevoerd om de belastinglast van aandeelhouders te verlichten. Hiervan profiteren vooral de aandeelhouders van kleine bedrijven, met een deelneming van minder dan 5%. Onder de nieuwe regels is alleen het ‘bovenmatige’ gedeelte van de winstuitkering belastbaar. Hierdoor kun je als aandeelhouder meer van je inkomsten behouden.

Waarom deze verandering?
De overheid wil er met deze maatregel voor zorgen dat de belastingdruk eerlijker wordt verdeeld over alle inkomensgroepen en wil het spaar- en beleggingsgedrag stimuleren.

Hoe jij kunt profiteren

Om maximaal te kunnen van deze nieuwe belastingmaatregel, moet je ervoor zorgen dat je dividenduitkeringen niet ‘bovenmatig’ zijn. Daarvoor kun je het volgende doen:

  • Bepaal onder begeleiding van een deskundige wat ‘bovenmatig’ is voor jouw situatie. Dit is van verschillende factoren afhankelijk, zoals je winstreserve en investeringsplannen.
  • Zorg ervoor dat je winstuitkeringen in lijn zijn met deze berekening. Dit kan betekenen dat je de omvang van je winstuitkeringen moet aanpassen.

Als je deze verandering op de juiste manier toepast, kan je inkomstenaandeel aanzienlijk toenemen.

Aandachtspunten voor 2024

Er zijn enkele zaken waarmee je rekening moet houden:

  • Je alleen van de nieuwe regels kunt profiteren als je deelneming minder dan 5% is.
  • De overheid heeft aangegeven dat het belastingtarief in Box 2 in 2024 zal stijgen van 26,25% naar 26,9%. Dit betekent dat een groter deel van je winstuitkeringen belast zal worden.

Conclusie

De invoering van de veranderingen in de dividendbelasting in Box 2 biedt kansen voor aandeelhouders. Door een grondig begrip van deze veranderingen en het, indien nodig, aanpassen van bestaande processen, kunnen aandeelhouders optimaal profiteren van deze fiscale veranderingen.

Het is altijd aan te raden om een financieel adviseur te raadplegen om de implicaties van deze fiscale aanpassingen volledig te begrijpen en te weten hoe je er het beste van kan profiteren.

De aanpassingen hebben het doel de belastinglast te verlichten en het spaar- en beleggingsgedrag te stimuleren. Het is aan jou als aandeelhouder om deze kans te grijpen en je voordeel te doen!