Skip to main content

Woon je in Nederland maar werk je veel in het buitenland, of voor buitenlandse opdrachtgevers? Dan ligt het gevaar van dubbele belasting betalen op de loer. Natuurlijk wil je dat het liefste voorkomen. We leggen daarom uit hoe het zit en hoe je voorkomt dat je dubbel belasting betaalt.

 

Als je in Nederland woont en werkt word je door de Nederlandse belastingdienst als belastingplichtige aangemerkt. Dit geldt voor de inkomstenbelasting voor je wereldinkomen – dus buiten je Nederlandse inkomen ook wat je in het buitenland verdient. Dit berust op het woonlandbeginsel. In het land waarin je woont ben je namelijk belastingplichtig.

Tot zover klinkt het logisch, dus hoe kom je dan op dubbele belasting betalen? Dat heeft te maken met de belastingwetten per land: in buitenland kan namelijk ook belasting worden berekend over het inkomen wat je daar verdient.

 

Mag dat? In verschillende landen over hetzelfde inkomen belasting heffen?

In beginsel mogen meerdere landen belasting heffen over je inkomen, omdat beide landen heffingsbevoegd zijn op basis van hun nationale belastingwetten. Het zou alleen niet eerlijk zijn voor degene die de belasting moet betalen. Om dubbele belasting betalen te voorkomen moet dus worden bepaald in welk land je de belasting schuldig bent.

 

Hoe weet je in welk land je belasting moet betalen?

Je hebt verschillende manieren om te zorgen dat je niet dubbel betaalt. Er zijn hierover afspraken gemaakt tussen landen in zogenaamde belastingverdragen.

De meest voorkomende manier is je verschuldigde belasting in het buitenland betalen. In Nederland bereken je vervolgens in je aangifte over al je inkomsten. De betaalde belasting in het buitenland haal je daar weer vanaf.

 

Waarom geef je dan niet alleen je inkomsten aan die je in Nederland hebt verdiend?

Je moet andere inkomens opgeven omdat er ook gevallen zijn dat er in het buitenland niet of heel weinig belasting wordt geheven. In dat geval moet je natuurlijk alsnog gewoon belasting betalen. Er is dan dus geen sprake van het betalen van dubbele belasting.

Nederland mag in beginsel over al het inkomen belasting heffen; dit staat in de nationale wetgeving. Het is daarom voor de Nederlandse belastingdienst van belang dat je eerst de belasting berekend over je gehele wereldinkomen.

 

Hoe bepaal je waar je belastingplichtig bent?

Waar iemand woont wordt op basis van het zogenaamde ‘woonplaatsbegrip’ bepaald. De nationaliteit of de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens kunnen een indicatie zijn om vast te stellen waar iemand naar omstandigheden woont. De feiten en omstandigheden zijn echter bepalend.

Je kunt hierbij denken aan:

  • Waar wordt een woning aangehouden;
  • In welk huis/waar verblijft het gezin;
  • Waar neemt men deel aan het maatschappelijk leven;
  • Op welke school genieten de kinderen onderwijs;
  • Waar bevindt de sportschool zich;
  • Waar heeft men zijn financiële en commerciële belangen?

Hieruit blijkt dus waar je belast hoort te worden over je wereldinkomen. Dit geeft dan uitsluitsel over welk land alleen mag heffen over het gedeelte dat je daar verdiend hebt, en dus ook wie voorkoming moet verlenen.

 

Samenvattend: dubbele belasting betalen voorkomen

Om niet teveel te betalen let je dus ten eerste goed op waar je belastingplichtig bent en ten tweede waar je betaalt. Hiermee kun je dubbele belasting betalen voorkomen.

Weet je niet zeker of het wel goed gaat met je aangifte, dan kun je advies inwinnen bij ons. Wij kunnen de aangifte(s) voor je verzorgen of je eenmalig advies geven over je situatie.

Maak een Afspraak