Skip to main content

Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting bij ons op kantoor en we zien steeds vaker dat onze cliënten geld hebben verdiend door middel van cryptocurrencies en ze vragen zich dan ook af of je bij de inkomstenbelasting ook Crypto rendement moet aangeven.

Yes!

Het is verplicht om Crypto rendement aan te geven in je aangifte inkomstenbelasting. Eerst even terug naar de basis. Vermogen wordt normaal gesproken belast in box 3 (inkomsten uit vermogen). Maar, als je actief werkt aan de groei van je vermogen, kan belastingheffing ook in box 1. Dan is sprake van meer dan normaal vermogensbeheer. Het precieze omslagpunt valt niet aan te geven. Dat hangt af van een combinatie van kennis en ervaring, bestede (eigen) tijd en aangeschafte hulpmiddelen.

Elke combinatie van deze drie factoren kan in theorie zorgen voor een verschuiving van vermogen van box 3 naar box 1. De belastingheffing op vermogen in box 3 ligt fors lager dan box 1. In box 1 wordt het werkelijke rendement immers tegen een tarief tot 49,50% belast. Echter, maakt de belastingdienst wel onderscheid tussen het in het bezit hebben van Cryptovaluta of er ook actief in handelen. Dit maakt dan ook het verschil of je rendement in box 1 of in box 3 wordt belast.

Laten we deze twee verschillen nader bekijken:

  1. Wanneer je Cryptovaluta (privé) in bezit hebt, behoren ze tot box 3 van de inkomstenbelasting. Binnen box 3 vermeld je de Cryptovaluta in de categorie ‘overige bezittingen’.Hier geef je aan wat de waarde van de Cryptovaluta op 1 januari van het jaar van de aangifte is. Hierbij geldt de koers van de crypto exchange die je gebruikt, gezien ieder platform een andere koers kan aangeven.Echter hoef je ze alleen in box 3 te vermelden wanneer je de Cryptovaluta al op 1 januari van het belastingjaar in bezit had. Wanneer je een Cryptomunt ná 1 januari hebt gekocht, hoef je deze niet op de inkomstenbelasting te vermelden in box 3.
  2. Het kan ook zo zijn dat je actief aan het handelen bent met Cryptovaluta. In dat geval valt de Cryptovaluta onder box 1. Wanneer je ze in box 1 invult, moet je 49,5% belasting betalen over het positieve resultaat van dat jaar wanneer je ze in privé bezit hebt. Mochten de Cryptovaluta in het bezit zijn van een BV, dan zal er een belasting van 15% of 25% betaald moeten worden over het positieve resultaat.Het is daarbij afhankelijk van de winst die je dat jaar hebt behaald. Latere uitkeringen uit de bv zijn belast met aanmerkelijkbelangheffing (box 2). Het is niet mogelijk om verlies dat je door Cryptovaluta hebt geleden af te trekken. Dat komt doordat Cryptovaluta volgens de Belastingdienst een erg speculatief karakter hebben.

 

Moet je belasting betalen als je crypto mined?

Op de website van de Belastingdienst wordt vermeld dat de opbrengt van het minen vaak niet goed aan te geven is. Er komen namelijk ook veel kosten kijken bij het minen van Cryptovaluta. Denk bijvoorbeeld aan de stroom- en hardware kosten.

Verdien je dus geld met het minen van crypto? Dan hoef je dit niet aan te geven op de belastingaangifte. Dat wordt anders als je opbrengst hoger is dan de kosten. In dat geval kan er sprake zijn van inkomsten uit overig werk of winst uit onderneming   en moeten de inkomsten alsnog aangeven worden.

Een vraag die steeds terugkeert is, waarom je Cryptovaluta zou aangeven bij de Belastingdienst. Ze zouden er namelijk niet direct achter komen dat je geld hebt verdient met de handel in Cryptovaluta. Dat klopt, maar toch kan het in de toekomst fiscaal nadelig zijn wanneer je crypto rendement niet tijdig aangeeft.

Denk eraan dat wanneer je Cryptovaluta wilt gebruiken, moet je het vaak eerst verkopen en overzetten naar je bankrekening. Als je dat een paar keer doet, zal dat geen argwaan opwekken. Ook wanneer het bij lage bedragen blijft, valt het niet op. Maar bij gestructureerde ontvangsten kan het gaan opvallen bij de bank en de Belastingdienst. Ze willen dan weten waarom je iedere maand een X bedrag op je rekening krijgt van een crypto exchange.

Voor het achterwege laten van inkomsten, in dit geval crypto inkomsten, riskeer je een boete. Mijn  advies…..geef het gewoon aan!

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van het artikel, neem gerust hier contact met DNA op.