Skip to main content

Bij het kiezen voor een bedrijfsruimte heb je als ondernemer twee opties: kopen of huren. Ga je iets kopen dan wordt het pand dus je eigendom, bij huur uiteraard niet. Kies je voor een eigen pand kopen dan kun je er ook nog voor kiezen voor een combinatie van een deel van het pand gebruiken voor je onderneming en een deel om te wonen.

Aftrekbare kosten bij huur

Alle kosten die je maakt voor je bedrijfsruimte zijn aftrekbaar. Dit betreft natuurlijk de huur maar denk ook aan energiekosten, verzekeringskosten en schoonmaakkosten. Ook de inrichtingskosten, zoals vloerbedekking, behang, bureau’s en kastruimte zijn als kosten aan te merken.

Als je de BTW op deze kosten niet als voorbelasting kunt aftrekken mag je dit BTW-bedrag als kosten opnemen.

Er wordt in eerste instantie geen BTW berekend over de huur maar je kunt als je voldoet aan bepaalde voorwaarden met de verhuurder afspreken dit wel te doen.

 

Aftrekbare kosten bij koop

Wanneer je een pand aankoopt moet er voor de inkomstenbelasting worden vastgesteld of het een privépand betreft of een ondernemingspand. Als het totale pand gebruikt wordt als bedrijfsruimte moet het aangemerkt worden als ondernemingsvermogen en dat maakt het al interessanter om te kopen. Behalve dat dezelfde kosten aftrekbaar zijn als bij huur, heb je afschrijvingskosten omdat het pand op je balans komt te staan.

Natuurlijk betaal je in plaats van huur de hypotheek af en dat is een goede investering. Vastgoed is een waardevastere pensioenvoorziening dan bij voorbeeld aandelen, obligaties en andere abstracte beleggingen waarop je geen grip hebt.

 

Woonruimte en bedrijfsruimte in hetzelfde gebouw

Dit is wat ingewikkelder. Allereerst moet er gekeken worden of de bedrijfsruimte wel echt als werkruimte aangemerkt kan worden. Kort gezegd doe je dit door te kijken of er een aparte ingang is (dus 2 aparte ruimten) en of je je inkomen grotendeels daar verdient.

Is er sprake van 2 ruimtes is er de vraag of de werkruimte tot het privévermogen of ondernemingsvermogen toegerekend gaat worden. Dit is van belang voor de vraag of en zo ja welke kosten van de werkruimte als bedrijfskosten kunnen worden bestempeld. Als de werkruimte ook aan derden verhuurd kan worden is het al snel ondernemingsvermogen. Wordt de werkruimte ook voor privédoeleinden gebruikt is het keuzevermogen.

 

Conclusie: wanneer kies je voor koop en wanneer voor huur?

Eigenlijk net als dat je privé bij een woning kiest of je gaat huren of kopen heeft een ondernemer dezelfde keuze. Vaak is de reden om te huren dat je onderneming het niet kan dragen om een pand dat voldoet aan de voorwaarden om je onderneming te drijven aan te kopen. Aankopen van een pand is moeilijker dan aankoop van een woning. De vereisten zijn een stuk strenger. Dus om snel stappen te maken is huur makkelijker, maar aankopen is ten alle tijde een betere investering op langere termijn.

Of je nu huurt of koopt, haal het optimale eruit door na te gaan tot welk vermogen iets behoort en wat daar de gevolgen van zijn en hoe je fiscaal het optimale eruit kunt halen.